gr flagen flag

Ν.Κερασούντα, Φιλιππιάδα, 48200, Τηλ.: 2683041610

xei.gr xei.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΙΣΩ


 

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό 19/05/2023) της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε
Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την εικοστή ογδόη (28η) Ιουλίου του 2023, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 8:00 μ.μ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Νέα Κερασούντα
Φιλιππιάδας, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της
Ημερήσιας Διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός)
της 1.1/31.12.2022, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της περιόδου
1.1/31.12.2022, μαζί με το Προσάρτημά τους και της Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου που αναφέρεται στον Ισολογισμό της χρήσης από 1.1/31.12.2022.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.1/31.12.2022 και
έγκριση διανομής μερίσματος.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2022
έως 31.12.2022  κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018,  έγκριση και επικύρωση
όλων των πράξεων, συμβάσεων και συναλλαγών του Διοικητικού Συμβουλίου που
πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης και απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
4. Εκλογές για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση
πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να
παραδώσουν τα αποδεικτικά της κατάθεσης στα γραφεία της Εταιρείας, το αργότερο πέντε (5)
μέρες πριν από την ημερομηνία που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση.
Νέα Κερασούντα ? Φιλιππιάδας, 19/5/2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση τουΔιοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό 19/05/2023) της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σεΤακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την εικοστή ογδόη (28η) Ιουλίου του 2023, ημέραΠαρασκευή και ώρα 8:00 μ.μ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Νέα ΚερασούνταΦιλιππιάδας, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων τηςΗμερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός)της 1.1/31.12.2022, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της περιόδου1.1/31.12.2022, μαζί με το Προσάρτημά τους και της Έκθεσης του ΔιοικητικούΣυμβουλίου που αναφέρεται στον Ισολογισμό της χρήσης από 1.1/31.12.2022.

 

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.1/31.12.2022 καιέγκριση διανομής μερίσματος.

 

3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2022έως 31.12.2022  κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018,  έγκριση και επικύρωσηόλων των πράξεων, συμβάσεων και συναλλαγών του Διοικητικού Συμβουλίου πουπραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας ΤακτικήςΓενικής Συνέλευσης και απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

 

4. Εκλογές για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.

 

5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευσηπρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο ΤαμείοΠαρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και ναπαραδώσουν τα αποδεικτικά της κατάθεσης στα γραφεία της Εταιρείας, το αργότερο πέντε (5)μέρες πριν από την ημερομηνία που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση.

 

Νέα Κερασούντα ? Φιλιππιάδας, 19/5/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Απο τον Σεπτέμβριο του 2002 η εταιρεία μετεγκαταστάθηκε σε νεόδμητες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Νέα Κερασούντα Φιλιππιάδας. Οι νέοι χώροι και εγκαταστάσεις πραγματικά απογείωσαν τις δραστηριότητες της επιχείρησης ...

περισσότερα

contactΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ