gr flagen flag

Ν.Κερασούντα, Φιλιππιάδα, 48200, Τηλ.: 2683041610

xei.gr xei.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΙΣΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:

?ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ?

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 16919249000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό 30/04/2020) της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την εικοστή έκτη (26η ) Ιουνίου του 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 μ.μ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Νέα Κερασούντα Φιλιππιάδας, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2019 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης  1/1-31/12/2019 , μαζί με το Προσάρτημά τους.
  2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται στον Ισολογισμό της χρήσης 1/1-31/12/2019
  3. Σύνταξη του πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019
  4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 1/1-31/12/2019.
  5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Οι  Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να παραδώσουν τα αποδεικτικά της κατάθεσης στα γραφεία της Εταιρείας, το αργότερο πέντε (5) μέρες πριν από την ημερομηνία που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση.

Νέα Κερασούντα ? Φιλιππιάδας,  30/4/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Απο τον Σεπτέμβριο του 2002 η εταιρεία μετεγκαταστάθηκε σε νεόδμητες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Νέα Κερασούντα Φιλιππιάδας. Οι νέοι χώροι και εγκαταστάσεις πραγματικά απογείωσαν τις δραστηριότητες της επιχείρησης ...

περισσότερα

contactΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ