gr flagen flag

Ν.Κερασούντα, Φιλιππιάδα, 48200, Τηλ.: 2683041610

xei.gr xei.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΙΣΩ


 

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει μέχρι
σήμερα και με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας και κατόπιν
απόφασης του Δ.Σ. της 30/04/2019 (πρακτικό 30-04-2019), προσκαλούνται οι Μέτοχοι
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της Εταιρείας στη
Φιλιππιάδα στις 28 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 μ.μ. με θέματα
ημερήσιας διάταξης τα επόμενα:
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2018 και των Αποτελεσμάτων
Χρήσης 1/1-31/12/2018 , μαζί με το Προσάρτημά τους.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται
στον Ισολογισμό της χρήσης 1/1-31/12/2018
3. Σύνταξη του πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2018
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τη χρήση από 1/1-31/12/2018
5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική
Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην
Ελλάδα και να παραδώσουν τα αποδεικτικά της κατάθεσης στα γραφεία της Εταιρείας,
το αργότερο σε πέντε (5) μέρες πριν από την ημερομηνία που θα συνέλθει η Γενική
Συνέλευση.
Νέα Κερασούντα, Φιλιππιάδας, 30/04/2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει μέχρισήμερα και με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας και κατόπιναπόφασης του Δ.Σ. της 30/04/2019 (πρακτικό 30-04-2019), προσκαλούνται οι Μέτοχοισε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της Εταιρείας στηΦιλιππιάδα στις 28 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 μ.μ. με θέματαημερήσιας διάταξης τα επόμενα:1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2018 και των ΑποτελεσμάτωνΧρήσης 1/1-31/12/2018 , μαζί με το Προσάρτημά τους.2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεταιστον Ισολογισμό της χρήσης 1/1-31/12/20183. Σύνταξη του πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 20184. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνηαποζημίωσης για τη χρήση από 1/1-31/12/20185. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική ΓενικήΣυνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στοΤαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στηνΕλλάδα και να παραδώσουν τα αποδεικτικά της κατάθεσης στα γραφεία της Εταιρείας,το αργότερο σε πέντε (5) μέρες πριν από την ημερομηνία που θα συνέλθει η ΓενικήΣυνέλευση.


Νέα Κερασούντα, Φιλιππιάδας,

30/04/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Απο τον Σεπτέμβριο του 2002 η εταιρεία μετεγκαταστάθηκε σε νεόδμητες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Νέα Κερασούντα Φιλιππιάδας. Οι νέοι χώροι και εγκαταστάσεις πραγματικά απογείωσαν τις δραστηριότητες της επιχείρησης ...

περισσότερα

contactΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ