gr flagen flag

Ν.Κερασούντα, Φιλιππιάδα, 48200, Τηλ.: 2683041610

xei.gr xei.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΠΙΣΩ


Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει μέχρι σήμερα και με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της 30/04/2018 (πρακτικό 30-04-2018), προσκαλούνται οι Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της Εταιρείας στη Φιλιππιάδα στις 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα επόμενα:

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2017 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 1/1-31/12/2017 , μαζί με το Προσάρτημά τους.
  2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται στον Ισολογισμό της χρήσης 1/1-31/12/2017
  3. Σύνταξη του πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017
  4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 1/1-31/12/2017
  5. Εκλογές για ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου
  6. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να παραδώσουν τα αποδεικτικά της κατάθεσης στα γραφεία της Εταιρείας, το αργότερο σε πέντε (5) μέρες πριν από την ημερομηνία που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση.

Νέα Κερασούντα ? Φιλιππιάδας, 30/04/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Απο τον Σεπτέμβριο του 2002 η εταιρεία μετεγκαταστάθηκε σε νεόδμητες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Νέα Κερασούντα Φιλιππιάδας. Οι νέοι χώροι και εγκαταστάσεις πραγματικά απογείωσαν τις δραστηριότητες της επιχείρησης ...

περισσότερα

contactΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ