gr flagen flag

Ν.Κερασούντα, Φιλιππιάδα, 48200, Τηλ.: 2683041610

xei.gr xei.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΠΙΣΩ


Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει μέχρι σήμερα και με τα  σχετικά άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της 29/4/2017 (πρακτικό 29-4-2017), προσκαλούνται οι Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , που θα γίνει στην έδρα της Εταιρείας  στη Φιλιππιάδα στις 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα επόμενα:

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης  1/1-31/12/2016 , μαζί με το Προσάρτημά τους.
  2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσηςτου Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται στον Ισολογισμό της χρήσης 1/1-31/12/2016
  3. Σύνταξη του πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2016
  4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 1/1-31/12/2016.
  5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Οι  Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να παραδώσουν τα αποδεικτικά της κατάθεσης στα γραφεία της Εταιρείας, το αργότερο σε πέντε (5) μέρες πριν από την ημερομηνία που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση.

Νέα Κερασούντα ? Φιλιππιάδας,  29/4/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Απο τον Σεπτέμβριο του 2002 η εταιρεία μετεγκαταστάθηκε σε νεόδμητες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Νέα Κερασούντα Φιλιππιάδας. Οι νέοι χώροι και εγκαταστάσεις πραγματικά απογείωσαν τις δραστηριότητες της επιχείρησης ...

περισσότερα

contactΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ